PÅMELDING - AVMELDING

 

 

GENERELT FOR SKOLENS KURS

Teorikursene er i hovedsak lagt opp med klasseromsundervisning.
I tillegg er spesielt kystskipperkursene avhengig av egenstudier.

Det er ingen møteplikt til kursene, men det føres fremmøteprotokoll.
Dersom man ikke møter opp, må man selv ta ansvaret for å innhente klassen i undervisningen og skaffe seg opplysninger av praktisk art etc. som måtte være gitt til klassen ved slikt fravær.

 
Påmelding - Avmelding
                                                                                                                                                          Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell.

Materiell som lånes ved skolen leveres  tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.

 


Last Updated: September 24. 2006