25a

Årsplan undervisning

Dok 1-25-1

                                                                                   

Underv-kveld

Fag

Høstsemester Fritidsbåt

Holmlia

Mandag

Oslo Vest

Onsdag

Asker

Torsdag

1

Navigasjon 

14/09-09

16/09-09

17/09-09

2

Navigasjon 

21/09-09

23/09-09

24/09-09

 

H Ø S T F E R I E

 

 

 

3

Navigasjon  med navigasjonsmidler (kompass)

05/10-09

07/10-09

08/10-09

4

Navigasjon 

12/10-09

14/10-09

15/10-09

5

Navigasjon 

19/10-09

21/10-09

22/10-09

6

Navigasjon 

26/10-09

28/10-09

29/10-09

7

Navigasjon  med navigasjonsmidler (kompass)

02/11-09

04/11-09

05/11-09

8

Navigasjon 

09/11-09

11/11-09

12/11-09

9

Navigasjon 

16/11-09

18/11-09

19/11-09

10

Navigasjon 

23/11-09

25/11-09

26/11-09

11

Navigasjon 

30/11-09

02/12-09

03/12-09

12

Navigasjon 

07/12-09

09/12-09

10/12-09

 

Eksamen Navigasjon 4 t skriftlig                       ( LØRDAG )

12/12-09

12/12-09

12/12-09

LØ+SØ

Sikkerhet 10 t førstehjelp + 8 t  redning/brannvern  (HELG)

05+06/12

28+29/11

21+22/11

 

Eksamen Sikkerhet 3 t skriftlig

16/12-09

16/12-09

16/12-09

13

Sjøveisregler/ Brovakthold/ Radarobservasjon

r

s

eme

s

t

e

r

 

F

r

i

t

i

d

s

b

å

t

04/01-10

06/01-10

07/01-10

14

Sjøveisregler/ Brovakthold/ Radarobservasjon

11/01-10

13/01-10

14/01-10

15

Sjøveisregler/ Brovakthold/ Radarobservasjon

18/01-10

20/01-10

21/01-10

16

Sjøveisregler/ Brovakthold/ Radarobservasjon

25/01-10

27/01-10

28/01-10

17

Sjøveisregler/ Brovakthold/ Radarobservasjon

01/02-10

03/02-10

04/02-10

 

Eksamen Sjøveisreg./ Brovakth./ Radarobs 2 t ( LØRDAG )

06/02-10

06/02-10

06/02-10

18

Skipslære

08/02-10

10/02-10

11/02-10

19

Skipslære

15/02-10

17/02-10

18/02-10

 

V I N T E R F E R I E

 

 

 

20

Skipslære

01/03-10

03/03-10

04/03-10

21

Skipslære

08/03-10

10/03-10

11/03-10

22

Skipslære

15/03-10

17/03-10

18/03-10

23

Teknologi / Motorlære OBS !  kl.1745-2200

22/03-10

24/03-10

25/03-10

 

P Å S K E F E R I E

 

 

 

24

Teknologi / Motorlære OBS !  kl.1745-2200

06/04-10

07/04-10

08/04-10

 

Eksamen Skipslære  2 t skriftlig                         ( LØRDAG )

10/04-10

10/04-10

10/04-10

 

Eksamen Teknologi / Motorlære 2 t skriftlig    ( LØRDAG )

10/04-10

10/04-10

10/04-10

25

Navigasjonsmidler klasserom

12/04-10

14/04-10

15/04-10

26+27

Navigasjonsmidler Om bord i fartøy – 8 timer

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

 

Eksamen Navigasjonsmidler Muntlig ombord

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

28

Kun for kandidater til kystskipper (D5)

Utvidet Navigasjonsinstrument     4 timer       April/Mai

 

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

Ik. Fasts.

29

Utvidet Skipslære  OBS! kl.17-22

 

19/04-10

30

Utvidet Skipslære  OBS! kl.17-22

 

21/04-10

31

Utvidet Skipslære  OBS! kl.17-22

 

26/04-10

32

Utvidet Navigasjon  OBS! kl.18-22

 

28/04-10

33

Utvidet Navigasjon  OBS! kl.18-22

 

03/05-10

34

Utvidet Navigasjon  OBS! kl.18-22

 

05/05-10

 

Eksamen Navigasjon Skr. 5 t, Skipslære Skr. 4 t , Sjøveisr./Radarpl./ Brovakth. Skr. 3 t                 

 

Eksamen Navigasjonsinstrument   Muntlig

 

I tillegg  VHF  og sikkerhetskurs v/ godkjent sikkerhetssenter for kandidater til kystskipper (D5)

Med forbehold om endringer i løpet av skoleåret.