Nesodden Maritime

TELEFON: 452 41340   TELEFAKS: +47 66 91 22 66  E-MAIL: info@nesodden-maritime.noFRITIDSBÅTSKIPPERSERTIFIKAT (D5L)

Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 50 BT i stor kystfart og inneholder følgende teoretisk/ praktiske     hovedemner:

 • navigasjon

 • navigasjonsinstrumenter

 • sjøveisregler m/radarobservasjon og brovakthold

 • skipslære

 • sikkerhetsopplæring (førstehjelp og redning/brannvern) *)

 • teknologi/motorlære

*) Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

 
Undervisningen foregår i hovedsak i klasserom.

Kurspris - ekskl. sikkerhetskurs - inkl. kurskompendier:                                    kr. 12.900,-
Eksamensgebyr pr. emne/prøve 2015 pris:                                                           kr.      475,-

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Gebyr til Sjøfartsdirektoretet for utstedelse av sertifikat, 2014                              kr.     704,-

Sikkerhetskurs D5L: Se omtale under Sikkerhet >>.SRC/VHF-kurs anbefales >>

 

Eksamen
Denne består av skriftlig og/eller muntlig/praktisk prøve etter avsluttet emne.
For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag.

Fartstid
For å få utstedt fritidsbåtskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

 • Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år.
  Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.
   

 • Alternativt kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffiserssertifikat. 

  eller
   

 • Bestått godkjent praktisk utsjekk (klikk for mer) >> - Sjøfartsdirektoratets rundskriv av 3.juni 2005.  
  Samt disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år.

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Fritidsbåtskipper – D5L

Kurset er av Sjøfartsdirektoratet normert til minimum 120 timer.  Kurset består av 6 fag og 6 eksamener. Gjennomføres

oftest som kveldskurs med 1 kveld pr.uke.  Kl 1745 – 2100.Unntaket er sikkerhetsmodulen som kjøres som helgekurs.

Eksamener som oftest lørdager.  (Alternativt kan kurset også kjøres som kveldskurs med f. eks 2 kvelder pr. uke.)

Ved kursstart medio september er siste eksamen medio april året etter. Vi følger ordinære skoleferier.

Gjennomføring av dagkurs, samlinger eller lignende kan avtales med større grupper, som f.eks. bedrifter eller foreninger.

Læreplan